English

Aralık -2015 dönemine ait elektronik defterlerin onayı

Sirküler No:1822

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.3.3.(b) bölümünde;

“Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.” 

Açıklamasına yer verilmiştir. 

Yukarıdaki Tebliğ açıklaması gereği, Aralık – 2015 dönemine ait elektronik defterlerin onayı

30 Nisan 2016 tarihine kadar yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.