English

Bağımsız denetime tabi şirketlerde genel kurullar

Sirküler No: 1823

2015 hesap dönemi için 2014 yılı genel kurulunda TTK’na göre bağımsız denetçi seçen şirketlerin, bu yıl yapacakları 2015 yılı olağan genel kurulları denetime tabi olmayan şirketlere nazaran bazı farklılıklar arz etmektedir. Şöyle ki;

– Toplantıya denetim şirketi temsilcisinin katılımı gerekir.

– Gündeme “bağımsız denetim raporunun okunması” şeklinde madde eklenmelidir.

– Genel kurulda onaylanan yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun içinde yer alan finansal bilgiler, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olmalıdır. (TTK m:397) Yani yönetim kurulu raporunda bağımsız denetim raporundaki veriler esas alınmalıdır.

– Yine genel kurulda onaylanan finansal tabloların (bağımsız denetime tabi şirketlerde gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve dipnotlar) denetimden geçmiş olması gerekir.

TTK’nun 397/2. maddesine göre; “Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş  hükmündedir.”

Yukarıda açıklandığı üzere, denetime tabi şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarından önce mutlaka bağımsız denetim raporunun hazır olması gerekir. Bu kapsamda, genel kurul tarihi planlanırken bağımsız denetçiniz ile TARİH KONUSUNDA mutabık kalınması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.