English

Personel taşımacılığı sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanacak?

Sirküler No: 1833

Firmalar çalıştırdıkları personelin işyerine geliş ve gidişlerini temin etmek amacıyla, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalarla sözleşme imzalamakta ve bu sözleşmelerde de servis güzergahları, her güzergaha çıkartılacak araç sayısı, günlük sefer sayıları, v.b. bilgiler yer almaktadır.

BU bilgilere dayanılarak müşavirliğimizce de, sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle; firmada çalışan personel sayısı, servis güzergahları, güzergahlara çıkartılacak araç sayıları ve her bir araç için ödenecek bedellerin  belli olması nedeniyle  sözleşme süresi de dikkate alınarak yapılacak matematiksel hesaplamalarla damga vergisi matrahının tespit edilebileceğinden bu tür sözleşmeler için olması gereken damga vergisinin beyan edilerek ödenmesi gerektiği yıllardır ifade edilmiştir.

Nitekim, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nca verilen 03.09.2014 tarih ve 97895701-155[1-2012/242]-2158 sayılı Özelgede;

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketiniz ile …. Ltd. Şti arasında personel taşımacılığı sözleşmesi düzenlendiği, sözleşmede kişi ve semtlere göre bedel değiştiğinden tutar yazılmadığı, bu nedenle maktu damga vergisi ödendiği, düzenlenen faturalarda KDV tevkifatının yapılmadığından bahisle şirketinizden açıklama istendiği belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisi hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

……………………..

………………………

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvurunuza konu sözleşmenin, taşınacak kişi sayısı, vardiya sayısı ve kişi başı ücrete göre hesaplanacak matrah üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.