English

Kurumlar vergisi, kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler

Sirküler No: 1837

1-) Kurumlar vergisi beyannamesindeki değişiklik aşağıdaki gibidir.

a-) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kazanç ve ilaveler kulakçığına;

Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler tür alanına, 453- Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faizi indirimi eklenmiştir.

11

b-) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ekler kulakçığına;

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi eklenmiştir.

12

2-) Kurum Geçici ve Gelir Geçici vergi beyannamelerinde her bir faaliyet türü için brüt satış tutarı bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Geçici Vergi Beyannamelerinde işletmenin faaliyet göstermiş olduğu her bir faaliyet türü için elde etmiş olduğu hasılatın bildirilmesi gerekmektedir. İstenen hasılat tutarları hem gerçek kişi mükellefler hem de tüzel kişi mükellefler için zorunlu olarak bildirilecektir.

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

14

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

15

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.