English

Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerine ilişkin kılavuz yayımlanmıştır

Sirküler No: 1842

Gelir ve Kurumlar Vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belge ve bilgiler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanımına ilişkin açıklamalara 99 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yer verilmişti.

Mükelleflerin İnternet Vergi Dairesinden işlemlerini ne şeklide yapacaklarına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı kılavuz Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet sitesinde yayınlanmıştır. Kılavuza https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz .pdf adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.