English

GİB, 82 no’lu sirkülere ilişkin e-defterlerin yüklenme süresine ilişkin açıklama yapılmıştır

Sirküler No: 1844

Açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

“Gerçek kişiler ve Özel hesap dönemine tabi tüzel kişiler için;

Sadece Ocak/2016 dönemine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere ait “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Şubat/2016 dönemine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere ait “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi de bu süre zarfında(31 Mayıs 2016 Salı) yapılmalıdır.

Normal hesap dönemine tabi tüzel kişiler için;

Aralık/2015 ve Ocak/2016 dönemlerine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere ait “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Şubat/2016 dönemine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere ait “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi de bu süre zarfında (31 Mayıs 2016 Salı) yapılmalıdır.

Sonraki aylara ilişkin oluşturulan defterlere ait beratlar ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına gönderilmelidir.

Not:Gerçek kişilerde ve özel hesap dönemine tabi tüzel kişilerde Aralık/2015 dönemine ait e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve defterlere ait “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesinde süre uzatımı söz konusu değildir.”

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.