English

Yıllık ücretli izin sürelerinde değişiklik

Sirküler No: 1845

6704 sayılı  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, İş Kanunu ile ilgili aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

Kanunun MADDE 16- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 56 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.”

Değişiklikten önce yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebiliyordu. Yapılan değişiklik ile yıllık izinlerin en çok üçe bölünme şartı kaldırıldı. Böylece çalışanlar yine bir bölümü 10 günden az olmamak üzere yıllık ücretli izinlerinin kalan kısmını istedikleri kadar parçaya bölerek kullanabilecekler.

Yıllık ücretli izinlerde işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.