English

Katkı maddeli ekmeklerde katma değer vergisi oranı %1’ e indirilmiştir

Sirküler No: 1853

05.05.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı Kararın eki 1 Sayılı Listenin 4 numaralı ekmeklerle ilgili sırası;

“4-Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler),”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, daha önce %8 oranında vergilendirilen katkı maddeli ekmeklerde uygulanan KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Katkı maddeli ekmekler, Kararnamenin yayımlandığı 5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren %1 oranında vergilendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.