English

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme

Sirküler No: 1858

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme ile ilgili Yönetmelik 30.04.2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Korumalı işyeri: İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade etmektedir.

Korumalı işyerinde çalışan engelliler için ödenecek ücretlerin tutarı

Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin;

a) Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı,

b) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerde kurulmuş bulunan korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi,

c) Korumalı işyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha fazla engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi,

bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından işverene ödenecektir.

Engellilerin ayın bazı günlerinde çalışamaması durumunda aylık ücretlerinin tam olarak ödenmemesi halinde, ücret ödenen gün sayısı esas alınarak işverene ödenecek tutar belirlenecektir.

İşverenden istenilecek belgeler: Bu kapsamda işveren tarafından;

a) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge,

b) Vergi borcu olmadığına dair belge,

c) İşverenlerin çalıştırdıkları engellilerin ücretlerini tam ve zamanında ödediklerini kanıtlayıcı belge,

ç) Tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş korumalı işyeri formu (Yönetmelik ekindeki Ek-1 Form),

ile birlikte İl Müdürlüğüne başvurulması halinde iade işlemleri başlayacaktır.

Korumalı işyerleri kapsamında engelli çalışanı  olan işveren ve yetkililerinin söz konusu ödemelerden yararlanmalarını öneririz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.