English

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesindeki kişi sayısı 5’e düşürüldü

Sirküler No: 1859

01.01.2009 tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları isçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları isçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemeleri gerektiği hususlarını 25.11.2008 tarih ve 717 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik “ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK” ile   “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

Mevcut işyerlerinde çalıştırdıkları/çalıştıracakları işçi sayısı en az beş kişi olan işveren ve yetkililerinin söz konusu değişiklik 01.06.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olması nedeniyle şimdiden çalışanları için bankadan hesap açmalarını, idari para cezasıyla karşılaşmamak için Haziran ve sonraki aylardaki ücret, prim, ikramiye vb. net ücretlerinin bankadan ödenmesini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.