English

İş kanununa göre genel hükümlere aykırılıkta idari para cezalarında değişiklik yapıldı.

Sirküler No:1863

6715 sayılı Kanun “İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN”  20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunun MADDE 4’ü ile 4857 sayılı İş Kanunun 99.uncu (Genel Hükümlere Aykırılık) maddesindeki idari para ceza tutarlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

4

İşveren ve yetkililerinin idari para cezasıyla karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.