English

SGK eksik gün nedeni bildirimine gelen ilave kodlar ve açıklamaları

Sirküler No: 1869

6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yürürlüğe giren yarım çalışma ödeneği ve yarım çalışma izni ile ilgili Kuruma bildirilmesi gereken eksik gün kodu 23 ve 24 olarak belirlenmiştir.

Ay içerisinde fiilen 30 günden az çalışan personelin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirimi yapılırken aşağıdaki eksik gün nedenlerinden birisi seçilmelidir.

5

Söz konusu değişiklik Haziran 2016 ayı itibariyle geçerli olup, Haziran 2016 ve sonrası dönemlerde eksik çalışmalarda aylık prim ve hizmet belgelerinde yukarıdaki kodlara dikkat edilmesini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.