English

2014 yılı satışları 1.000.000-500.000 TL olanların yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01/07/2016 tarihinde başlıyor

Sirküler No: 1872

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:466) ile;

2014  yılı perakende satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon TL’ den 500 Bin TL’ ye kadar olan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti 1/7/2016 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Firmaların cezalı işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarını  zorunluluklarının başlama tarihinden önce satın alarak kullanmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.