English

KDV Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesi

Sirküler No:1875

01.07.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde yayımlanan, yer alan duyurusunda;

KDV Kanununun 13. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç), iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 beyanname dönemi ve sonraki dönemlerde “13.Maddesi Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi’ni” internet vergi dairesinden göndermeleri gerektiği duyurulmuştur.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.