English

KDV1, Kurum Geçici ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerindeki değişiklikler

Sirküler No: 1877

Gelir idaresinin 01.07.2016 tarihinde yayınlamış olduğu duyuruda;

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) ‘Gerekli Programlar’ bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi daha önce Mart/2016 Vergilendirme Dönemi KDV-1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri – Belge türü / Sayısı” tablosu gelen tepkiler üzerine beyannameden kaldırılmıştı.

Ancak; Gelir İdaresi tarafından bu uygulama yeniden getirilmiştir. Buna göre Haziran/2016 dönemi ve izleyen dönemlerdeki beyannamelerde bu bölüm doldurulacaktır. Beyannamede yapılan değişiklik ve açıklama aşağıdaki gibidir;

KDV-1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına eklenen belge bilgileri kısmı;

1

Belge Bilgileri doldurulurken aşağıdaki açıklamaları hatırlatırız.

  • İstenen bilgiler satışlar ile ilgilidir. Alış belgeleri değil satış belge sayısı yazılacaktır.
  • Yazar kasa fişi yukarıdaki belge türleri arasında yer almamaktadır. Ancak; Yazar kasa fişi perakende satış fişi niteliğinde olduğu için yazar kasaların aylık Z raporundaki toplam fiş sayısının PERAKENDE SATIŞ FİŞİ satırına yazılması gerektiği görüşündeyiz. Gelir idaresinin konu ile ilgili bir açıklaması bulunmamakla birlikte, E beyanname çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde de yazar kasa fiş adetlerinin yazılması yönündedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.