English

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1878

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 41 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.