English

Altın bedellerinin SGK primine tabi tutulması

Sirküler No: 1881

İşverenler tarafından sigortalılara bayram, ayın elemanı, yılbaşı, 25.inci, 30.uncu veya 50.inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların sigorta primine esas kazanca tabi tutulup tutulmayacağı hususundaki sorular üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirme yapılmış olup, 2016/12 nolu Genelgesinde gerekli açıklamaları yapmıştır.

Genelgedeki açıklamalar kapsamında;

Altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasasında kolayca nakde dönüştürülebileceği ve bu sayede satın alma alternatifi sağlayacağı göz önünde alındığında altın olarak yapılan ödemeler nakit yardım olarak değerlendirilmesi sonucunda hatıra altınlarının sosyal ya da kişisel bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla verilmemiş olması, hatıra altınlarının tıpkı para gibi alışverişte kullanılacak bir ödeme aracı olması nedeniyle, hatıra altın tutarlarının ücret ödeme bordolarına yansıtılmış olan bedeller üzerinden ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi, sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği durumlarda altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarının sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla sigortalılara işverenlerince bayram, ayın elamanı, yılbaşı, 25.inci, 30.uncu veya 50.inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç kabul edilerek sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

Sigortalılara verilen altınlarla ilgili gelen sorulara cevabımız yıllarca prime tabi olması gerektiği hatırlatılmıştır. Verilen altın bedellerinin net ücret olarak kabul edilerek, SGK, gelir vergisi ve damga vergisine tabi olacak şekilde bordroda gösterilmesi gerekmektedir.

Çalışanlarına altın parası veren/verecek olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.