English

KDV mahsubu ile prim ödeyenlerin borcu yoktur belgesi taleplerinde yapılan düzenleme

Sirküler No: 1882

Sigorta prim borçlarını KDV  iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin, sigorta primlerinin yasal ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren mahsup için geçecek olan ilave 20 günlük süre içinde ihalelere katılmak için Kurumdan borcu olmadığına ilişkin yazı talep etmeleri halinde,  KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta primi tutarı henüz Kurum hesaplarına intikal etmemiş olduğundan kendilerine borcu olmadığına ilişkin belge verilememektedir.

İşverenlerin mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Kurum tarafından 2016/13 nolu Genelge yayımlandı.

Genelgeye göre;

İşverenlerin cari ay haricinde prim borçlarının bulunmaması halinde, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1’i ila 20’si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazısı talep etmeleri halinde, iadeyi yapacak ilgili vergi dairesinden/saymanlıktan alacakları “Mükellef …nın … ayına ait … tutarındaki sigorta primi borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle … tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır” şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı bir yazı ile SGK ünitelerine müracaat etmeleri ve “vade tarihinde KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta priminin Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan borcu yoktur yazısının hükümsüz olacağına dolayısıyla ihale tarihi itibariyle borçlarının olduğunu kabul edeceklerine“ dair Genelge ekindeki (Ek:1) taahhütnameyi Kuruma vermeleri halinde söz konusu süre zarfında kendilerine borcu olmadığına ilişkin yazı verilebilecektir.

SGK’dan borcu yoktur yazısı alacak olan işveren ve yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.