English

Bağımsız denetçinin bir sonraki dönemde seçilmesi

Sirküler No: 1886

Bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini akdettiklerinin tespiti üzerine Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’nun 12/05/2016 tarihinde verdiği karar;

“TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

Bu bağlamda, denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile TTK’nın 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağı

şeklindedir.

Buna göre; denetçinin, ait olduğu hesap döneminde yapılacak genel kurul ile seçilmesi gerekir. Aksi halde, sonraki dönemlerde denetçi seçimine dayanarak yapılan denetimler geçersiz olacağından, beraberinde finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu da denetlenmemiş sayılacaktır. TTK’na göre, denetimden geçmeyen finansal tablolar ile faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde olacağını ayrıca hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.