English

Ar-Ge Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Sirküler No: 1894

1-) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği;

Yönetmelik, teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını belirliyor.

Yönetmelikte,  Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler, Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı, Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları, Ar-ge ve tasarım indirimin uygulamasında izlenecek yöntem, gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, sigorta primi desteği uygulaması, damga vergisi istisnası uygulaması ve gümrük vergisi istisnasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri, temel bilimler desteği, tasarım tescil desteği, destek ve teşvikin kapsamı, öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri, teknogirişim sermayesi desteği, teknoloji merkezleri ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerine ilişkin hususlara  ilişkin açıklamalarda yönetmelikte yer almaktadır.

Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2-) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği;

Bu yönetmelikle de teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektedir.

Yine bu yönetmelikte, 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.