English

Satın alınan iktisadi kıymetler için kullanılan kredi faizlerinin vadesinin amortisman süresinden fazla olması

Sirküler No: 1905

Gelir İdaresi Başkanlığı Konya Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 27.04.2016 tarih ve 48349025-105[262-3680]-21689 sayılı özelgede;

Satın alınan iktisadi kıymetin ilk iktisabında kullanılan döviz kredileri sonucunda oluşan kredi faizleri ve kur farklarını ilk yıl iktisadi kıymetlerin maliyetine eklendiği, takip eden yıllarda da tercihle 163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda maliyete intikal ettirme yönünde kullanıldığı, ancak ilgili iktisadi kıymetler için kredi kullanımından kaynaklanan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması durumunda söz konusu kredi faizleri ve kur farklarının amortisman yoluyla mı (iktisadi kıymetin kalan ömrü veya faydalı ömrü) yoksa doğrudan gider kaydedilmesi gerektiği konusuna aşağıdaki şekilde açıklık getirilmiştir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ilk iktisabında kredi kullanımından kaynaklanan faiz ve kur farkları iktisadi kıymetin faydalı ömrü boyunca yapılan tercih kapsamında iktisadi kıymetin maliyetine eklenecek ve kalan faydalı ömre göre itfa edilecektir. Ancak, iktisadi kıymetin faydalı ömrü bittikten sonra da ödemeleri devam eden kredi faizlerinin giderleştirilmesi, kur farklarının ise kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.