English

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

Sirküler No: 1910

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 68 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile;

Emlak Vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir.

Tebliğ ekinde yer alan cetveller ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-14.htm