English

Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Sirküler No:1911

08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 07.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Değişikliğe ilişkin Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır.

Karar 08.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-1.pdf

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.