English

Net Alanı 150 M2’ nin Üstündeki Konut Teslimlerinde KDV Oranı %8’ e İndirildi

Sirküler No: 1912

08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 07.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kararla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 2’ nci madde hükmü ile;

Net alanı 150 m2’ nin üstündeki konutların 31.03.2017 tarihine kadar teslimlerinde uygulanacak  katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Karar 08.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.