English

Toplu İşe Giriş Ve Ayrılış Bildirgeleri Tek Seferde Kuruma Verilebilecek

Sirküler No: 1914

5510 sayılı Kanun (4/a) (Ücretle çalışanlar) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini “e-sgk” uygulaması içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler.

Birden fazla çalışanı olan işverenlerin sigortalılarının işe giriş ve işten ayrılışlarını Kuruma toplu olarak bildirilmeleri için Kurum tarafından 09.09.2016 tarihinde duyuru yapılmıştır. Duyuru gereğince;

Birden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin toplu olarak alınmasına yönelik olarak “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” programına “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü ilave edilmiş olup buna ilişkin kılavuz ektedir. (Ek;1)

Toplu kayıt giriş programlarında yasal süresi dışında verilen işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri alınmamakta olup bu kayıtların tek giriş yapılarak girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, toplu işe giriş bildirgesi ile yapılacak girişlerde; emekli olup kamu işyerlerinde (4/a) kapsamında çalışmaya başlayanların 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında emekli aylığı kesileceği bilgisi verilmektedir. Bu maddenin istisnasına giren sigortalıların bilgi ve belgelerinin ilgili kamu kurumlarınca yazı ile bildirilmesi gerekmekte olduğundan bu gibi durumlarda işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kağıt ortamında Kuruma gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasında sigortalının o işyerinden işe giriş bildirgesi verilip verilmediği hususları program tarafından kontrol edilmektedir.

İşe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin toplu olarak program tarafından alınmadığı kayıtlar hâlihazırda tek kayıt olarak girilebilecek daha sonra tek kayıt girişi programlarına da kontroller konulacaktır.

5510-(4/a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin farklı programlar kullanmaları nedeniyle oluşacak sistemsel hatalardan Kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, işveren ve yetkililerinin sigortalılara ilişkin toplu işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü aracılığıyla yapmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Ek: 1 adet Kılavuz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/f0085fc5-3421-451e-b5c6-c48e8b48b129/K%C4%B1lavuz.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=f0085fc5-3421-451e-b5c6-c48e8b48b129