English

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) İle Yapılan Açıklamalar

Sirküler No: 1921

9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu değişikliğe ilişkin açıklamalara 10.08.2016 tarih ve 1893 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde de detay açıklamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.