English

Genel kurullarda %5 1. Temettü (kar payı) dağıtmama kararı alınabilir

Sirküler No: 1926

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi gereğince pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr dağıtımı zorunlu hale gelmiştir.

Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün kar payı dağıtımı hakkında verdiği yazılı görüşte; “anılan mevzuat hükmünde pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödeneceği belirtildiğinden, şirket ortaklarının payı oranında yüzde beş kâr payının dağıtılması gerektiği ancak pay sahiplerinin veya azınlık pay sahiplerinin kârdan mahrum kalmasına yönelik iyiniyet kurallarına aykırı olmamak üzere, şirket genel kurulunda tüm ortakların oybirliğiyle kâr dağıtımı yapılmayacağı yönünde genel kurul kararı alınmasının mümkün olduğu” belirtilmiştir.

Bu çerçevede, anonim ve limited şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerini veya azınlık pay sahiplerini kârdan yoksun bırakmayacak şekilde iyiniyet kurallarına uymak üzere oybirliği ile kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde karar alınabilecektir. Bu durumda %5 oranındaki 1. temettünün de bu kapsamda ödenmeyeceği anlaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.