English

SGK borçlarına 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenleme.

Sirküler No: 1927

SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili Kurum tarafından 22.08.2016 tarih ve 2016-18 nolu Genelge de yayımlanmıştı. Buna ek olarak 04.10.2016 tarih ve 2016-22 sayılı genelge ile yapılan düzenleme sonucu;

6736 sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

-Kurum ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,

-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden,

-Mahkeme kararlarından,

kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.