English

Özel tüketim vergisi’ ne tabi bazı mallarda ÖTV oranları değiştirildi.

Sirküler No: 1929

05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 26.09.2016 tarih ve 2016-9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli II sayılı listede yer alan bazı mallarda ÖTV oranları değiştirilmiştir.

Karar ile Kanuna Ekli (II) sayılı Listede “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan;

a) “Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler” alt satırındaki “Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan %90 vergi oranı %45 olarak,

b) “Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler” alt satırındaki “Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan % 145 vergi oram %90 olarak,

yeniden tespit edilmiştir.

Karar 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.