English

İşverenlerin kreş açma veya bu hizmeti dışarıdan satın alma yükümlülükleri

Sirküler No: 1931

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  yönetmelikteki önemli hususları 26.08.2013 tarih ve 1443 nolu sirkümüzde açıklamıştık. 

Yönetmeliğin Madde 13.ünde ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ bakımımdan işverenler; 

1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta yönetmelik ekinde (EK-IV’te) belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunlu,

2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yönetmelik ekinde (EK-IV’te) belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunlu, yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlü,

3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilecekleri,

hususlarında zorunlu ve yükümlü tutulmuşlardır.

İdari Para Cezası

1

05.09.2011 tarih B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-61-5-687 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelge ve 18.05.2012 tarih ve 1229 nolu sirkümüzdeki açıklamalar kapsamında anlaşmalı kreşlere yapılan ödemelerin 6331 sayılı Kanununda yer alan zorunluluktan kaynaklanması nedeniyle, söz konusu ödemelerin ücret olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu tip ödemeler fatura karşılığında gider yazılmalı ve KDV’si indirilmelidir.

İşyerlerinde yukarıdaki sayılar üzerinde çalışanı olan işveren ve yetkililerinin tablodaki idari para cezalarıyla karşılaşmamaları için kreş açma veya bu hizmetin dışarından satın alınması hususlarına uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.