English

Fatura tanzimi gerekmeyen sevk irsaliyeleri

Sirküler No: 1932

Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesine göre malların sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın, mutlaka düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde, satıcının, alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Mal hareketinin mutlak suretle sevk irsaliyesi ile belgelenmesi gerekmektedir. Malın, bir işletmenin birden çok işyeri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malı gönderen tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Ancak nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak aldıkları malları kendilerinin taşıması ve taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek yoktur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Sevk irsaliyesi malın taşınması sırasında mutlaka araçta bulundurulmalıdır.
  • Mal, sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarihte yapılmadığı durumlarda düzenleme tarihi ile sevk tarihleri ayrı ayrı yazılmalıdır.
  • Satıcıların, kimlere ve ne miktarda mal satacakları belli olmadığı durumlarda taşıta yüklenen mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmeli ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne ‘ Muhtelif müşterilere pazarlanmak üzere ’ ibaresi ile taşıttın plaka numarası ve pazarlama elemanın ismi yazılmalıdır. Malın satışının yapıldığı anda malın faturası düzenlemeli ve faturaya sevk irsaliyesinin numarası yazılmalıdır.
  • Yarı mamül veya mamül malların, bazı işlemler yapılmak üzere, diğer firmalara göndermeleri ve bu firmaların malları geri getirmeleri durumunda götürülen ve geri getirilen mallar için gidiş ve geliş taşımaları sırasında ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlemeleri zorunludur. Ancak, irsaliye üzerine niçin gönderildiğinin yazılması gerekir.
  • Firmaların merkez, şube, ambar gibi birden fazla işyerleri varsa ve bu yerler arasında mal sevkiyatı yapılıyorsa mutlak suretle sevk irsaliyesi düzenlenmelidir. İrsaliye üzerine muhakkak ‘ depolar arası gönderilmiştir ’ , ‘ şubeye gönderilmektedir ’ gibi açıklayıcı notların konulması uygun olur.
  • Konsinye mal satışlarında; sevk irsaliyesine, ‘ konsinye amaçlı teslim edilmiştir ’ ibaresi yazılmalıdır. ( Konsinye mallar için V.U.K.’ daki 7 günlük süreye bağlı olmaksızın, mal konsinye tarafından satıldığı zaman düzenlenmelidir.)
  • Numune, test amaçlı, eşantiyon, kira v.b. amaçlarla sevk edilmesi durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu irsaliye üzerine malların ne amaçla gönderimde bulunduğu yazılmalıdır. Ayrıca ‘ Fatura edilmeyecektir ’ notununda konulmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.