English

Asgari geçim indirimi uygulamasında değişiklikler

Sirküler No: 1936

28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6753 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 86’ ncı madde ile; 

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

Net ücret deyiminin, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade ettiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili, örneklerinde yer aldığı açıklamalara 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 294 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-21.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.