English

2016 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 1940

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 42 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile;

2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki)olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.