English

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Sirküler No: 1946

Bilindiği üzere İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturasının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu 461 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihine ertelenmişti. Konuyla ilgili teknik bilgilerin yer aldığı Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuzda yer alan bilgilerin ana başlıklar halindeki özeti sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Kapsam;

e-Fatura zorunluluğu; yolcu beraberi eşya ihracı faturaları ve gümrük beyannamesi ekinde yer alan ihracat faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

Yöntem;

GİB Portal uygulamasının yeterli mobiliteye sahip olmaması nedeniyle ihracat işlemlerinde e-fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere hizmet veremeyecektir. Bu nedenle e-fatura mükelleflerinden ihracat yapan ve GİB portal uygulamasından yararlanan mükelleflerin ivedilikle alternatif yöntemleri (özel entegrasyon veya entegrasyon) değerlendirmesi önerilmektedir.

İhracat Faturalarında Uygulama;

Fatura bilgilerinde ProfileID: IHRACAT olarak girilmelidir. Mükellef e-faturayı alıcı bilgisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olacak şekilde düzenledikten sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23 haneli bir referans numarası üretilecek, bu numara gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

Farklı senaryolarda izlenmesi gereken yollar ayrıca kılavuzda açıklanmıştır.

Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturalarında Uygulama;

Fatura bilgilerinde ProfileID: YOLCUBERABERFATURA olarak girilmelidir. Faturayı düzenleyen (mağaza) ile yetki belgeli aracı kurumlar arasında çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Sistemde sorun olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurulmalıdır. Sorun olduğunda kağıt ortamında fatura düzenlenir ancak kağıt ortamında düzenlenen faturalar için daha sonra e-fatura düzenlenmelidir.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcu KDV iadesi alabilmek için pasaport ve isim bilgilerini fatura düzenleyene vermek zorundadır.

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Gumruk_Islemleri_Kilavuzu_Versiyon_1.0.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.