English

2016 Yılında Şüpheli Hale Gelen Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 1953

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir.

Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2016 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için yıl sonuna kadar karşılık ayrılması unutulmamalıdır. Bu yıl karşılık ayrılarak gider yazılmadığı takdirde önümüzdeki yıl ve yıllarda gider yazılması mümkün  değildir. Bu nedenle, şüpheli hale gelen alacakların takibi konusunda şirketlerin, hukuk servisi veya serbest avukatlık bürosuyla devamlı irtibat halinde olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yukarıda bahsedilen maddede yer alan hüküm gereği alacağın teminatlı kısmına ait bölümü için şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı malumdur. Şirketlerce zaman zaman karşılıksız çekler veya cari hesap alacağına karşılık dava ve icra safhasına intikal eden alacaklarla ilgili olarak borçluya ait tespit edilen gayrimenkuller üzerine haciz uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda alacağın ne kadarlık kısmının teminatlı hale geldiği sorusu gündeme gelebilir. Maliye Bakanlığınca verilen bir özelgede özetle, icra daireleri aracılığıyla gayrimenkuller üzerinde ihtiyati haciz uygulanması halinde gayrimenkulün vergi değeri kadar (ilgili belediyeden öğrenilmelidir.) kısmı için teminatlı sayılarak karşılık ayrılmayacağına ilişkin görüş bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.