English

E-DEFTER UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ (V 1.5)

Sirküler No: 1962

21.11.2016 tarihinde e-Defter sitesinde yapılan duyuru ile e-Defter Uygulama Kılavuzu güncellenmiştir. 1.5 versiyonunda yer alan değişiklik ve ilaveler aşağıda açıklanmıştır.

“Bir hesap dönemi” ibaresi “ilgili hesap dönemi” olarak değiştirilmiştir.

  1. sayfada yer alan “Kontrol Numarası” açıklamasında “bir hesap dönemi” ibaresi “ilgili hesap dönemi” olarak değiştirilmiştir.

GİB e-defter dizin yapısı güncellenmiştir.

e-Defter beratlarının süresinde gönderilmemesi halinde silme işlemi sadece Başkanlıkça firmanın talebi değerlendirilip uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Yasal yükleme süresi dışında silinen defter ve beratlar aşağıdaki gibi dizin standartlarına uyulması gerekmektedir.

KLASÖR ADI >VERGİ KİMLİK NUMARASI >HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHLERİ >AY:

-İPTAL EDİLENLER/SİLİNENLER

-Y, K, YB, KB, GİB ONAYLI YB, GİB ONAYLI KB VE XSLT DOSYALARI 

Yasal yükleme süresi içerisinde yapılan berat silme işlemleri ve e-defter uygulamasına beratları gönderilmeyen defterlerin uyumlu yazılımdan silinmesi

Yasal yükleme süresi geçmemiş olan defterlerin, hatalı olması halinde, ilgili beratların e-Defter Uygulamasından silinmesi ve defterlerin yeniden oluşturulup söz konusu defterlere ilişkin beratların, e-Defter Uygulamasına yüklenmesi mümkün bulunmaktadır.

Yasal yükleme süresi içinde yapılan silme işlemlerinde uyumlu yazılım firmalarının, söz konusu beratların e-Defter Uygulamasından da silinip silinmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir.

e-Defter Uygulamasına Giriş >Paket Sil >Silinecek Dönemleri Seç >Silinecek Beratları Getir Elektronik defterlerin incelemeye/denetime konu olması hakkında uyarı eklenmiştir.

e-Defterin, incelemeye/denetime konu olması halinde; inceleme/denetim elemanı tarafından talep edilen dönemlere ilişkin defterin oluşturulup ilgili beratların e-Defter Uygulamasına yüklenmesi ve bu şekilde inceleme/denetim birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Yasal yükleme süresi geçmemiş dönem defterlerinin incelemeye konu olması halinde ise yasal yükleme süresi beklenilmeden inceleme/denetime konu dönemlere ilişkin e-Defterin oluşturulup ilgili beratların e-Defter Uygulamasına yüklenmesi ve söz konusu defterin inceleme/denetim birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.