English

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1964

25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resim Gazete’ de yayımlanan 24.11.2016 tarih ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

3

Yukarıda belirlenen vergi oranları;

a)Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyip;

-ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,

-ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

b)Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenlerden;

-ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KWT geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenlerden;

-ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,

-ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

c)Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,

olarak uygulanır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.