English

Muhtasar Beyannamelerde Ve Ötv 1 Beyannamesinde Yapılan Güncellemeler Hk

Sirküler No: 1966

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 01.12.2016 tarihli duyuruda;

1-Muhtasar Beyannamelerde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.12.2016 tarihinden (2016/11 döneminden) geçerli olmak üzere Mahsup Edilen Vergiler kısmında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklik ile Vergiye Tabi İşlemler” kulakçığı altındaki “Mahsup Edilen Vergiler” bölümüne “Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı” satırı eklenmiştir.
2- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinde “Ekler” bölümüne “Vergi Bildirimi A Cetveli Normal Teslimleri” kulakçığı eklenmiştir. Ayrıca GTİP’lerle ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.