English

KDV İade Listelerinden GÇB Listesi Ve Satış Faturaları 301 Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Sirküler No: 1969

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde aşağıdaki duyuruya yer verilmiştir.

“KDVK’nun 11/1-a maddesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin iade taleplerinde alınan “Gümrük Çıkış Beyanname Listesine” ve “Satış Fatura Listesine (301)” ETGB/GÇB sütunu eklenilmiştir. Listenin sonuna eklenen bu sütuna, ilgili beyannamenin durumuna göre “GÇB” veya “ETGB” ifadelerinden birinin yazılması gerekmektedir.”

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.