English

Ay İçinde İşe Girenler İçin Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması

Sirküler No: 1972

Asgari geçim indirimi 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, uygulama ile ilgili açıklama ve düzenlemeler 265 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde açıklamıştır.

Tebliğ’deki önemli paragraflar aşağıdadır.

Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca

faydalanacağı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12’ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12’sini geçemeyecektir.

Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.” 

“Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır.” 

Yukarıdaki hükümlere göre; ay içinde işyeri ve işveren değiştiren kişilerin asgari geçim indirimi tutarları (AGİ) hesaplanırken, en son çalıştığı işyerlerinden aldığı ücret pusulası istenerek aşağıdaki hususlara dikkate edilmelidir.

1-) İşe başladığı ay içinde önceki işyerinden aylık asgari geçim indirimi tutarının tamamını almış olanlara asgari geçim indirimi tutarı yeni işveren tarafından ödenmemelidir.   

2-) İşe başladığı ay içinde önceki işyerinden aylık asgari geçim indirimi tutarının tamamını almamış olanlara aylık alması gereken AGİ tutarından önceki işyerinden ödenen AGİ tutarı düşülerek kalan fark AGİ tutarı yeni işveren tarafından ödenmelidir.

3-) İşe başladığı ay içinde kişi aynı zamanda başka bir işyerinde de çalışıyor ve oradan aylık AGİ tutarının tamamını alıyorsa yeni işyeri tarafından o kişiye AGİ ödenmemelidir. Eğer ilk işyerinden aldığı AGİ tutarı aylık alması gereken tutarın altında kalıyorsa fark AGİ tutarı yeni işyeri tarafından ödenmelidir.

Ay içinde işçi işe alan işveren ve yetkililerinin sonraki dönemlerde asgari geçim indirimi tutarı ile ilgili işçiler ile birlikte sorun yaşamamaları için yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.