English

01.01.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1974

e-Fatura ve e-Defter sitesinde 01.01.2017 tarihi itibariyle e-fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Duyurunun özeti şöyledir:

454 sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde aşağıdaki mükelleflere 01.01.2017 tarihi itibariyle bu uygulamalara dahil olma zorunluluğu getirilmiştir: 

  1. 2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan 01.10.2016 tarihinden önce lisans alan mükellefler,
  3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden (01.10.2016 tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler) mükellefler,

31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. 

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go 

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ 

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ 

Elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2016 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir. 

Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.