English

SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Süre Uzatımı

Sirküler No: 2031

6770/26 Maddesi ile 6736 S.K.na eklenen Geçici 2.inci Madde kapsamında yapılan SGK alacaklarının süre uzatımı ile ilgili Kurum 07.02.2017 tarih ve 2017-6 nolu Genelgesi ve 14.02.2017 tarihli duyurusu kapsamında aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2.inci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte       2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Ayrıca, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

5510/4-(a) (Ücretle çalışan) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, gerekse  ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin 6736 sayılı yapılandırma peşin veya taksit tutarlarını on-line olarak bankalar vasıtasıyla ödeyebilmelerine olanak sağlayacak program çalışmaları tamamlanarak işletime açılmış bulunmaktadır.

5510/4-(a) (Ücretle çalışan) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran ve borçlarını taksitle ödemek üzere başvuran işverenlerin, 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarak borçlarını kapatmak isteyenlerin ödeme planlarının peşin olarak güncellenebilmesi amacıyla işyeri dosyalarının işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran ve borçlarını taksitle ödemek üzere başvuran işverenlerin, 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarak borçlarını kapatmak isteyenlerin bankada tüm taksit tutarlarını kapatmak istediklerini beyan etmeleri yeterli olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılandırma kapsamında olan borcunu süresinde ödeyemeyen işveren ve yetkililerinin söz konusu Kanundaki öteleme hükümlerden yararlanmalarını ve genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.