English

2017 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı İle Desteğe Esas Günlük Tutar Belli Oldu

Sirküler No: 2034

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun “TÜRKİYE  CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ’un 27.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 71- 5510 sayılı Kanunun 4/(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutarın Hazinece karşılanacağı hususu ile ilgili açıklamalarımızı 31.01.2017 tarih ve 2019 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9865 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen; 

1-) 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110,- TL olarak, 

2-) Desteğe esas günlük tutar ise 3.33 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.