English

Güncel Uygulamada Olan SGK Teşvikleri

Sirküler No: 2035

5510 sayılı ve diğer Kanunlar kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulanmakta olan birden fazla teşvik bulunmaktadır. Bu teşviklerden güncel olanların listesi aşağıdadır.

TEŞVİK SÜRE
KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO PRİM DESTEK ORANI BAŞL. TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
55225   25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 5225 sayılı Kanun    5. inci  madde / 2010-109 nolu Genelge Belgeli yatırım veya girişimde çalışan işçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i (*) 01.08.2004 Süresiz
5510 Kuruma Borçu olmayanlara 5510 sayılı Kanun 81.(ı) madde  /  2008 – 93 nolu Genelge İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %5 01.10.2008 Süresiz
5746 Araştırma, Geliştirme  ve Tasarım Faaliyetleri            (Ar-Ge) Teşviki 5746 sayılı Kanun   3.üncü madde  / 2008 – 85 nolu  Genelge İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %50  (*) 01.10.2008 31.12.2023
14857 Engelli İstihdamı Teşviki 4857 sayılı Kanun 30.uncu madde  / 2008 -77 nolu Genelge İşveren hissesi  SPEK altı üzerinden %100  (*) 01.07.2008 Süresiz
15921 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı 4447 sayılı Kanun  50. inci madde  /  2009-149 nolu Genelge Prime esas kazanç alt sınır üzerinden tahakkuk eden  kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 1 puanlık kısmı ile MYÖ ve GSS primlerinin %100 01.10.2009 Süresiz
25510 16322 26322 Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki Devlet Yardımları Hakkında Karar   / 2011 – 54 / 2012-30  Genelgeler İşveren hissesi  SPEK altı üzerinden %100  (*) Bölgelerdeki  yatırımların  bitişine göre 2-10 yıl gibi.
06111 4447 sayılı Kanunun Geçici 10.uncu maddesine Göre Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki 4447 sayılı K.Geçici 10. uncu madde  /  2011- 45  nolu Genelge İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %100  (*) 01.03.2011 31.12.2020
06486 İşverenlerce yurtdışına çalıştırılan  Türk işçiler Teşviki 5510 sayılı Kanun   81/(i) inci  madde  / 2013-30 nolu Genelge GSS prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmı 01.06.2013 Süresiz
46486   56486   66486 Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük olan illere ilave %6 lık indirim BKK/2013-4966 / 5510/81-(ı) maddesi / 2013-30 nolu Genelge 5510/81(ı) maddesindeki %5’lik indirim ardından işveren hissesine SPEK altı üzerinden %6 ilave indirim 01.01.2013 tarihinden itibaren belirlenen illere göre 31.12.2017 ve 31.12.2018
06645 İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik 4447 sayılı K.Geçici 15. inci madde  / 2016-01 nolu Genelge İşveren hissesi  SPEK taban  üzerinden %100 (*) 22.04.2015 31.12.2017
—— İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki 687 Nolu Kanun Hükmünde Kararname (Uygulama ile ilgili usul ve esaslar henüz yayınlanmadı.) Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarın işveren ve sigortalı primleri dahil mahsup edilmesi. 01.02.2017 31.12.2017

Not: (*) Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

Yukarıda belirtilen teşvik hükümlerini taşıyan işveren ve yetkililerinin mevcut uygulamalarını gözden geçirmelerini ve söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.