English

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekir.

Sirküler No: 2069

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yayınlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince;

–  Şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar,

– Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu (Ek-2)’ nun yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeyi müteakip en geç bir ay içinde,

–  Mevcut yerli veya yabancı ortakların sermaye artışı yolu ile yada kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu (Ek-3)’ nun her hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ ne bildirilmesi gerekmektedir.

– İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerini içeren bilgilerin, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (Ek-4) ile Ekonomi Bakanlığı’ na bildirilmesi gerekmektedir. Bilgi formuna, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu formlar 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.