English

Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme Yapılabilecek

Sirküler No:2070

11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 13.03.2017 tarih ve 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

– Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabileceği,

– Serbest bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılacağına,

   *Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenip ödeneceğine,

– Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemlerin bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacağına

karar verilmiştir.

Karar yayımı tarihinde (11.05.2017) yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.