English

31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 2081

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 94 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “ Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.