English

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri İçin 01 Temmuz 2017 Tarihinde Yürürlükte.

Sirküler No: 2092

6331 sayılı Kanun’un 6.ıncı (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri)  ve 7.inci (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi) maddelerinde yer alan yükümlülükler çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri ile 50 ve daha fazla çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için uygulanmakta iken 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için bu uygulama 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu maddelerde yer alan en önemli yükümlülük işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasıdır.  Kapsama alınacak 50’den az çalışanı olan işyerlerinde tam zamanlı uzman ve hekim çalıştırılması gerekmiyor. Bu hizmetler dışarıdan sözleşme yapılarak ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) ‘de satın alınabilmektedir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bazı şartlarla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunlulukları bulunmamaktadır.  

Bu gibi işyerlerinde işveren veya işveren vekili Çalışma Bakanlığı’nın ilan ettiği eğitimi tamamlar ve sınavda da başarılı olursa iş güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir. Yani iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda kalmayacaklardır.   İşveren ve işveren vekilleri eğitim alsalar bile işçilerin işe giriş ve periyodik muayeneleri ile tetkiklerini yapamayacaklardır. Bu hizmetler, kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecektir.

İDARİ PARA CEZASI: Yukarıdaki hükümlere uyulmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                 
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50 ve fazla Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ 
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 6.760,- 6.760,- 10.140,- TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 6.760,- 6.760,- 10.140,- TL / Aykırılığın devamı halinde her ay

İşyerlerinde 50’den az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işveren ve yetkililerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönünden 01.07.2017 tarihine kadar tablodaki  idari para cezalarıyla karşılaşmamak için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını işe almalarını yada dışarıdaki firmalardan bu hizmetleri satın almalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.