English

E-Defter Beratlarında Yer Alan Muhasebeci Bilgileri

Sirküler No: 2094

e-Defter beratlarında görünen bilgiler e-Defter içerisinde yer alan veri grupları ve bu gruplar içerisinde tanımlanmış alanlardan gelmektedir. Veri girişleri kılavuzda anlatıldığı şekilde yapılmadığında beratlarda hatalı bilgiler yer alabilmektedir.

Beratlar üzerinde yer alan “MUHASEBECİ BİLGİLERİ” bölümü accountantInformation alanına girilen verilere göre oluşturulmaktadır. Bu alanlara veri girişi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

e-Defter Firma Bünyesinde Tutuluyorsa:

  • SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) alanına işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin adı, soyadı ve unvanı yazılmalıdır.
  • SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması (accountantEngagementTypeDescription) alanına tire (-) işareti yazılmalıdır.

e-Defter SMMM Bürosunda Tutuluyorsa:

  • SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) alanına defteri tutan SMMM’nin adı, soyadı ve unvanı (SMMM) yazılmalıdır.
  • SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması (accountantEngagementTypeDescription) alanına SMMM ile yapılan sözleşmeye ait Sözleşme açıklaması, Sözleşme çeşidi, Sözleşme tarihi ve numarası yazılmalıdır.

Yeminli Mali Müşavir ile Tam Tasdik Sözleşmesi Varsa:

e-Defter içerisinde yer alan accountantInformation veri grubu çoğaltılabilir bir alandır. SM/SMMM’nin yanında YMM ile sözleşme yapılmışsa bu alan çoğaltılarak YMM bilgileri de girilmelidir.

  • SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) alanına Tam Tasdik Sözleşmesi yapılan YMM’nin adı, soyadı ve unvanı (YMM) yazılmalıdır.
  • SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması (accountantEngagementTypeDescription) alanına Yeminli Mali Müşavir ile yapılan sözleşmeye ait Sözleşme açıklaması, Sözleşme çeşidi, Sözleşme tarihi ve numarası yazılmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.