English

06111 Veya 00687 Kanun Numaralarıyla Kuruma Bildirilen Sigortalıların Cari Aydaki Teşviklerden Yersiz Yararlanma Durumlarının Kontrolü.

Sirküler No: 2095

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 10.uncu (06111) veya geçici 17.inci (00687) maddeleri kapsamında SGK’na bildirilen sigortalılar açısından teşvik kapsamında hatalı bildirim yapılıp yapılmadığı e-bildirge sistemindeki ekran Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler vasıtasıyla sorgulanabilmektedir.

Bu ekran, işlem tarihi itibariyle hem bildirge verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111 veya 00687 kanun numaraları ile Kuruma yapılan bildirimlerde kayıtlı sigortalıların kontrolüne imkan sağlamaktadır.

Kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının onaylanmasının ardından sorgulama yapılması gerekmektedir.

Bu ekran vasıtasıyla yapılan sorgulamalardan sonra iptal/ek belge düzenlenmesi halinde yersiz yararlanma durumunun tekrar kontrolü gerekmektedir.

Bildirge verme süresi sona ermemiş aydaki hatalı bildirimler, ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verme süresi (Her ayın 23’ü) sona ermeden      e-bildirge üzerinden  gerekli düzeltme (iptal ve ek bildirgeler ile)  işlemi yapılabilmekte,

Bildirge verme süresi sona ermiş olmakla birlikte, prim ödeme süresi sona ermemiş aydaki hatalı bildirimlerin düzeltilmesi için bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine dilekçe ekinde iptal ve ek aylık prim ve hizmet belgeleri verilerek düzeltme yapılabilmektedir.

Yukarıdaki teşviklerden yararlanmakta olan işveren ve yetkililerinin sorun yaşamamaları için aylık prim ve hizmet belgelerini her ayın 23’den önce onaylamalarını ve söz konusu teşviklerden doğru yararlanıp yararlanmadıkları hususunu sistem üzerinden mutlaka sorgulamalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.